Varumärkesbevakning

Genom att bevaka befintliga varumärkesregistreringar får man kontroll över sitt
varumärke och kan skydda det kommersiella värdet genom att på ett tidigt stadium se om en
konkurrent försöker registrera ett förväxlingsbart varumärke.