Sponsring

Sponsring utgör en integrerad del i många företags marknadskommunikation. När
det gäller sponsring, gäller det att ha målsättningen med sponsorskapet klart för sig, hur det
ska aktiveras, hur mätning och uppföljning ska ske osv.

Sponsring aktualiserar flera olika lagregler, bl a marknadsföringslagen, varumärkeslagen,
spellagen, mutregler och regler för avdragsrätt. ReklamJuridik kan se vilka problem som kan
uppstå och föreslå alternativa lösningar.

Sponsoravtalet är ett arbetsredskap som ska komma in tidigt i processen.
ReklamJuridik har en god inblick i de specifika problem som brukar uppstå i dessa
sammanhang och kan anpassa avtalet därefter.