Expertis

Reklamjuridik

Det finns inte någon knivskarp gräns mellan rent kommersiell reklam och material som skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Detta gäller inte minst vid s k influencer marketing.

Reklam kan aktualisera juridiska bedömningar angående
t ex vilseledande påståenden, renommésnyltning, ansvar för reklammärkning i sociala medier, användning av varumärken eller bilder på personer, upphovsrätt, måttfullhetskrav enligt spellagen eller alkohollagen, mutregler m m.

ReklamJuridik biträder i ärenden hos Konsumentverket/KO, Reklamombudsmannen och vid tvister i Patent och marknadsdomstolen

Sponsring och event

Sponsring och event utgör en integrerad del i många företags marknadskommunikation. När det gäller sponsring, gäller det att ha målsättningen med sponsorskapet klart för sig, hur det ska aktiveras, hur mätning och uppföljning ska ske osv. Sponsring och event aktualiserar flera olika lagregler, bl a marknadsföringslagen, varumärkes- och upphovsrättslagen, spellagen, mutregler och skatteregler. ReklamJuridik kan se vilka problem som kan uppstå och föreslå alternativa lösningar.

Avtal

Avtalet är ett arbetsredskap som ska komma in tidigt i processen. ReklamJuridik har lång erfarenhet av att upprätta reklamavtal och sponsoravtal och har under åren även varit delaktig i utarbetande och revidering av olika branschavtal inom sponsring och reklam. ReklmJuridik har därför en god inblick i de specifika problem som brukar uppstå i dessa sammanhang och kan anpassa avtalet därefter.

Varumärken

När du har ett bra namn, en figur eller en kombination av dessa som du vill varumärkesskydda, är det första steget att först kontrollera att t ex namnet inte redan är upptaget eller riskerar att vara förväxlingsbart med en varumärkesansökan/registrering eller ett företagsnamn. Viktigt också att kontrollera att domännamnet är ledigt.
Att tvingas tänka om sent i varumärkesprocessen och ta fram ett nytt namn kan skapa problem och frustration, särskilt om det redan har hunnit förankras på styrelsenivå. 

ReklamJuridik är ombud vid registreringar av såväl svenska varumärken som gemenskapsvarumärken samt internationella varumärken.
ReklamJuridik biträder även i varumärkestvister.