Reklamgranskning

Undvik tvister och onödiga kostnader genom att låta ReklamJuridik snabbt och säkert granska
ert kampanjupplägg och göra en konsekvensanalys.

Reklam kan aktualisera juridiska bedömningar angående t ex vilseledande påståenden,
renommésnyltning, ansvar för reklammärkning i sociala medier eller måttfullhetskrav enligt
alkohollagen, liksom upphovsrätt och otillåten användning av varumärken eller namn eller bild på
personer.

ReklamJuridik biträder i ärenden hos Konsumentverket/KO, Reklamombudsmannen och vid tvister
i Patent- och marknadsdomstolen.