Invändningstid

Om PRV eller EUIPO inte har funnit några hinder mot att varumärket registreras, löper en invändningstid på tre månader. Om någon inte protesterar mot registreringen inom den tiden blir den slutlig.

ReklamJuridik biträder vid varumärkestvister och förhandlingar under invändningsförfaranden.