KURSER OCH SEMINARIER

 

Lena Seratelius föreläser bl a på universitet, organisationer, reklambyråer och andra företag samt på utbildning inom event- och produktion. Advokatfirman ReklamJuridik genomför skräddarsydda utbildningar inom bl a följande områden:

1. Marknadsföringslagens tillämpning i praktiken
Ofta med särskilt fokus på t ex renommésnyltning, vilseledande reklam, sales promotions, miljöpåståenden, alkoholreklam. 
Liberalare regler gäller nu för gratisuttryck i vissa fall!

2. Upphovsrätt
När är en bild eller text upphovsrättsligt skyddad? 
Vad innebär verkshöjd? 
Upphovsrättsintrång och ersättningsnivåer.

3. Lagen om namn och bild i reklam
När gäller lagen? 
Sanktioner och ersättningsnivåer.

4. Varumärkesrätt
När och hur kan du få skydd för ditt varumärke? 
Genomgång förväxlingsbara varumärken. 
Skillnaden mellan TM och ®

Advokatfirman ReklamJuridik håller även seminarier i egen regi. 

Ring 08 - 611 75 15 eller skicka
epost för mer information.

Advokatfirman ReklamJuridik

 

Advokatfirman ReklamJuridik i Sverige AB  · Box 2120 · 103 13 Stockholm · Tel 08 - 611 75 15 ​ |  Epost